Archery Tag Mini od 40 zł/osoba

Cena za grupę
Czas trwania gry – 1 godzina
Proponowana liczna uczestników: od 8 do 16 osób

Oferta obejmuje:
– 1 godzinę gry
– Komplet sprzętu dla 12 osób, sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Archery Tag Pro od 80 zł/osoba

Cena za grupę
Czas trwania gry – 2 godziny gry
Oferta świetnie pasuje dla większych grup, od 16 osób

Oferta obejmuje:
– 2 godziny gry
– Komplet sprzętu dla 12 osób, sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Bubble Football Mini od 40 zł/osoba

Cena za grupę
Proponowana liczna uczestników: od 8 – 15 osób

Oferta obejmuje:
– 1 godzinę gry
– Komplet sprzętu dla 10 osób, sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Bubble Football Pro od 80 zł/osoba

Cena za grupę
Proponowana liczna uczestników: od 15 – 20 osób

Oferta obejmuje:
– 2 godziny gry
– Komplet sprzętu dla 10 osób, sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Archery Tag + Bubble Football Mini 60 zł od osoby

Cena za grupę
Proponowana liczba uczestników od 8 do 12 osób

Oferta obejmuje:
– 0,5 godziny gry Bubble Football + 1 godzinę gry Archery Tag
– Komplet sprzętu dla 10 osób Bubble Football, komplet sprzętu dla 12 osób Archery Tag sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Archery Tag + Bubble Football Standard 80 zł od osoby

Cena za grupę
Proponowana liczba uczestników od 12 do 16 osób

Oferta obejmuje:
– 1 godzinę gry Bubble Football + 1 godzinę gry Archery Tag
– Komplet sprzętu dla 10 osób Bubble Football, komplet sprzętu dla 12 osób Archery Tag sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj

Archery Tag + Bubble Football Pro 80 zł od osoby

Cena za grupę
Proponowana liczba uczestników od 16 do 20 osób

Oferta obejmuje:
– 1 godzinę gry Bubble Football + 1,5 godziny gry Archery Tag
– Komplet sprzętu dla 10 osób Bubble Football, komplet sprzętu dla 12 osób Archery Tag sędziowanie i prowadzenie gry, przystosowanie miejsca do gry.
Cena nie obejmuje wynajmu hali/boiska z wyjątkiem Debrznicy

Rezerwuj